เชียงกลาง น่าน กลุ่มแปลงถั่วลิสงศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกับกลุ่มลำไยแปลงใหญ่พญาแก้ว

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 635 ครั้ง

เชียงกลาง น่าน กลุ่มแปลงถั่วลิสงศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกับกลุ่มลำไยแปลงใหญ่พญาแก้ว
22 มิถุนายน 2565 : เวลา 09.00 น. นายสมรรถพล ขอดเตชะ ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลำไยแปลงใหญ่พญาแก้ว,นางสมศรี ปัญญาจักร์ ประธานกลุ่มลำไยแปลงใหญ่พญาแก้ว,นางพอง พงษ์ขัน กรรมการกลุ่มลำไยแปลงใหญ่ฯ,นายชาตรี ทำงาม ที่ปรึกษากลุ่มแปลงใหญ่ฯ ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของกลุ่มลำไยแปลงใหญ่ฯ ให้คณะศึกษาดูงานจากกลุ่มแปลงใหญ่ถั่วลิสง อำเภอเชียงกลาง นำโดยนายพงษกร ค่าคาม ประธานกลุ่มฯ,นายสวาท แสงรัตน์ ประธานศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน,พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกแปลงใหญ่ถั่วลิสง จำนวน 30 คน และสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง โดยนายเรวัต พรมสาส์น เกษตรอำเภอเชียงกลาง มอบหมายให้
นายสิทธิพงษ์ ปรังการ,นางสาวปิยรัตน์ ธีราธรรม,นางสาวจิลลาภัทร ทีฆาวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมให้ความรู้ทางด้านวิชาการ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ลำไยแปลงใหญ่พญาแก้ว ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ภาพข่าว ชาตรี ทำงาม/บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 635 ครั้ง