วอน ทบ. ไฟเขียวใช้สนามจัดการแข่งขัน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 230 ครั้ง

วอน ทบ. ไฟเขียวใช้สนามจัดการแข่งขัน

วันที่ พุธ22 มิถุนายนเวลา 10:00 น ผู้ ประกอบการ เลี้ยงม้าแข่ง ไทยจากทั่วประเทศ นำโ.ดยเกรียงไกร ใช้ฮั้วเจริญ
เข้าพบพลเอกวิชญ์เทพหัสดินณอยุธยาเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในฐานะนายกสมาคม กีฬาม้าแข่งไทย เพื่อ แสดงความขอบคุณที่กรุณาสนับสนุน ให้มีการ จัดการแข่งขันกีฬาแข่งม้า เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565
ที่ผ่านมา หลังจากที่ไม่เคยจัดการแข่งขันมานานถึง 3ปีและยื่น ขอใช้สนามแข่งขันม้าแข่ง ในการดูแลของกองทัพบก ผ่านทางสมาคมฯ
ณสำนักงานใหญ่คณะกรรมการ โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ถนนศรีอยุธยากรุงเทพมหานคร

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 230 ครั้ง