ขอให้ช่วยผลักดัน พ.ร.บ.สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 244 ครั้ง

ขอให้ช่วยผลักดัน พ.ร.บ.สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย

21 มิ.ย.2565 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ, นายภาคิน สมมิตรธนกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ, พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์ ส.ส.กาญจนบุรี เขต1 พรรคพลังประชารัฐ, นายสุทา ประทีป ณ ถลาง ส.ส.ภูเก็ต เขต1 พรรคพลังประชารัฐ เป็นตัวแทนรับหนังสือจากกลุ่มสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พรรคช่วยผลักดันร่าง พ.ร.บ.สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. … และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยนายชัยวุฒิ กล่าวว่า ทางพรรคพลังประชารัฐยินดีที่จะศึกษาและพิจารณาสนับสนุนร่างพ.ร.บ.สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย โดยหลักการน่าจะเป็นกฎหมายมีประโยชน์ต่อพี่น้องชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งก็มีอยู่หลายจังหวัดในประเทศไทย ทางพรรคพลังประชารัฐก็มีตัวแทนส.ส.อยู่ในจังหวัดที่มีชนเผ่าพื้นเมือง ส่วนรายละเอียดข้อเสนอต่างๆพรรคพลังประชารัฐ จะศึกษาในประเด็นที่เป็นหลักการสำคัญและเรื่องที่กลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองต้องการผลักดัน

ด้านตัวแทนกลุ่มสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย กล่าวว่า พวกเราร่วมกันยกร่างกฎหมายฉบับนี้ อยากจะให้ภาครัฐบาลช่วยสนับสนุนพวกเรากัน เพื่อให้มีคุ้มครองสิทธิและให้เข้าถึงบริการพื้นฐานของรัฐตามกลไก และมีความหวังว่าพรรคพลังประชารัฐที่เป็นแกนนำรัฐบาล มีศักยภาพ จะช่วยขับเคลื่อนสนับสนุนร่างพ.ร.บ.สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 244 ครั้ง