ชานนท์และครอบครัว “แสนดีใจ” หลังจนท. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อ.เด่นชัยฯ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ” บอกว่าจะเป็นคนดีของครอบครัวและสังคม

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 403 ครั้ง

ชานนท์และครอบครัว “แสนดีใจ” หลังจนท. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อ.เด่นชัยฯ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ” บอกว่าจะเป็นคนดีของครอบครัวและสังคม

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายกองโทอิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเด่นชัย ได้มอบหมายให้ นายเสถียร อิสระเศรษฐพงศ์ ปลัดอำเภอเด่นชัย พร้อมด้วยสมาชิก อส. เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรห้วยไร่ และผู้อำนวยการ รพ.สต.ห้วยไร่ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ นายชานนท์ คำต่อ อายุ 26 ปี บ้านเลขที่ 39/1 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ หลังจากรักษาตัวที่โรงพยาบาลแพร่ (แผนกจิตเวช) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ซึ่งในวันนี้ได้มีแพทย์และพยาบาลแผนกจิตเวช โรงพยาบาลแพร่ ได้มาส่งตัวผู้ป่วยกลับบ้านด้วยตนเองหลังจากอาการป่วยดีขึ้น

การดำเนินงานในครั้งนี้เป็นไปตาม 10 โครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (10 Flagships to DOPA All 2022) อำเภอมั่นคงปลอดภัย และการขับเคลื่อนตัวชี้วัดหลัก 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดแพร่ (7. เมืองสงบ มั่นคงปลอดภัย พลเมืองดี) รวมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติของสถานีตำรวจภูธรห้วยไร่

นายเสถียร อิสระเศรษฐพงศ์ กล่าวว่า
วันนี้ได้รับมอบหมายจาก นายกองโทอิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเด่นชัย พร้อมด้วยสมาชิก อส. เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรห้วยไร่ และผู้อำนวยการ รพ.สต.ห้วยไร่ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ นายชานนท์ คำต่อ อายุ 26 ปี บ้านเลขที่ 39/1 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ หลังจากรักษาตัวที่โรงพยาบาลแพร่ (แผนกจิตเวช) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ซึ่งในวันนี้ได้มีแพทย์และพยาบาลแผนกจิตเวช โรงพยาบาลแพร่ ได้มาส่งตัวผู้ป่วยกลับบ้านด้วยตนเองหลังจากอาการป่วยดีขึ้น

นายชานนท์ คำต่อ กล่าวขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ฯ ที่ให้โอกาสตนเองเป็นอย่างมาก และจะกลับเป็นคนดีของสังคม จะไม่กลับไปเป็นเช่นเดิมอีกแล้ว จะเป็นคนดีของครอบครัวและสังคม ผมให้สัญญาครับ

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 403 ครั้ง