จังหวัดแพร่ ประกอบพิธีอัญเชิญ “หลวงพ่อสมปรารถนามิ่งมงคล” องค์พระพุทธ
รูปประจำศูนย์ราชการจังหวัดแพร่(แห่งใหม่) ประดิษฐานยังแท่นประดิษฐานที่ได้ดำเนินการปรับขยายใหม่ให้สูงสง่ายิ่งขึ้น

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 238 ครั้ง

จังหวัดแพร่ ประกอบพิธีอัญเชิญ “หลวงพ่อสมปรารถนามิ่งมงคล” องค์พระพุทธ
รูปประจำศูนย์ราชการจังหวัดแพร่(แห่งใหม่) ประดิษฐานยังแท่นประดิษฐานที่ได้ดำเนินการปรับขยายใหม่ให้สูงสง่ายิ่งขึ้น

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 19 มิถุนายน
2565 ณ.ที่บริเวณสถานที่ก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่แห่งใหม่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายสมหวัง
พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วม
กันประกอบพิธีอัญเชิญหลวงพ่อ
สมปรารถนามิ่งมงคล องค์พระพุทธ
รูปประจำศูนย์ราชการจังหวัดแพร่(แห่งใหม่) ประดิษฐานยังแท่นประดิษฐานที่ได้ดำเนินการปรับขยายใหม่ให้สูงสง่ายิ่งขึ้น พร้อมนำสวดมงคลคาถา(บทชยันโต) ระหว่างการยกฉัตร 5 ชั้น ประดิษฐานเหนือเศียรหลวงพ่อสมปรารถนามิ่งมงคล
โดยฉัตรดังกล่าว เป็นฉัตรมงคล 5 ชั้น ลายดอก ขนาดกว้าง 2.50 เมตร
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้เชิญ
ชวนส่วนราชการและผู้ศรัทธา ร่วม
ทำบุญสร้างฉัตรถวายแด่หลวงพ่อ
สมปราถนามิ่งมงคลดังกล่าว

จากนั้น เวลา 16.29 น. ได้นำประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะแด่หลวงพ่อสมปราถนามิ่งมงคลเพื่อเป็นสิริมงคลแด่ผู้สักการะ
ศรัทราและเป็นสิริมงคลต่อการดำเนินการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ให้ดำเนินการแล้วเสร็จโดยไม่มีปัญหา อุปสรรคใดๆ ต่อไป ทั้งนี้ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พี่น้องประชาชน ได้มาสักการะบูชาหลวงพ่อสมปรารถนามิ่งมงคล ณ สถานที่แห่งนี้ด้วย

สำหรับหลวงพ่อสมปรารถนามิ่ง
มงคลนั้น นายสมหวัง พ่วงบางโพ
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเททองหล่อองค์พระพุทธรูป (พุทธลักษณะสิงห์หนึ่งเชียงแสน) เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 14.19 น. ณ โรงหล่อกุลวัฒนา อำเภอสันกำแพง จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีวัตถุมงคลทั้งทองจัง
โก้จากวัดองค์พระธาตุช่อแฮ ทอง
เหลือจากการหล่อพระพุทธรูปวัดถ้ำจักรพรรดิ แผ่นทองจากข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันสมทบ เป็นพุทธลักษณะสิงห์หนึ่งเชียงแสน หน้าตักกว้าง 59 นิ้ว ณ โรงหล่อกุลวัฒนา อำเภอ
สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และมีพิธีสมโภช เบิกเนตร หลวงพ่อสมปรารถนามิ่งมงคลพระพุทธรูปประจำศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ (แห่งใหม่) เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2565 เวลา 16.18 น. ที่วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ
อำเภอเมืองแพร่

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 238 ครั้ง