ปทุมธานี-สถาปนาวัดพระธรรมกายมองโกเลีย วัดไทยแห่งแรกในดินแดนมองโกล

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 586 ครั้ง

ปทุมธานี-สถาปนาวัดพระธรรมกายมองโกเลีย วัดไทยแห่งแรกในดินแดนมองโกล

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2565 พระมหานพพร ปุญฺญชโย รองผู้อำนวยสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้เปิดเผยว่า ในปี พ.ศ. 2565 นี้เป็นวาระครบ 48 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและมองโกเลีย แต่ในด้านศาสนสัมพันธ์นั้นยังถือได้ว่าเป็นช่วงเริ่มต้น โดยมี พระชาญวิทย์ วรวิชฺโช เจ้าอาวาสวัดภาวนามองโกเลีย ได้เดินทางมาที่มองโกเลียครั้งแรกเมื่อปี 2555 สิ่งแรกที่พบคือไม่มีชุมชนคนไทยอยู่เลย ใช้เวลาปรับตัวอยู่พอสมควร ทั้งเรื่องอาหารการขบฉัน อากาศที่หนาวจัด วัฒนธรรมที่แตกต่างจากเมืองไทย แต่สิ่งที่สร้างความประทับใจ คือความสนใจในพระพุทธศาสนา และการปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวมองโกลโหยหา จึงได้มุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างวัดภาวนามองโกเลียขึ้นที่นี่เพื่อให้ชาวมองโกลได้พบความสุขที่เกิดจากการเจริญภาวนา และเพื่ออธิบายให้ชาวท้องถิ่นเข้าใจในธรรมะมากยิ่งขึ้น พระชาญวิทย์ วรวิชฺโช ท่านจึงได้ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติมองโกเลีย และเป็นคนไทยเพียงคนเดียวที่สำเร็จการศึกษาที่นี่ 
  ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาทางวัดภาวนามองโกเลีย ได้รวมคณะสงฆ์ทั้งวัชรยาน และเถรวาท จัดงานจุดโคมวิสาขบูชาถวายเป็นพุทธบูชาเป็นประจำทุกปี ซึ่งได้รับความสนใจของชาวเมืองอูลานบาตอร์และเมืองใกล้เคียงเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก จนล้นสนามกีฬาประจำเมือง มีชาวมองโกลให้ความสนใจเข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมกันอย่างคับคั่ง จนกระทั่งสถานที่ซึ่งเป็นวัดภาวนามองโกเลียเดิมคับแคบลง จึงได้รวบรวมศรัทธาจัดทอดผ้าป่าเพื่อสถาปนา “วัดพระธรรมกายมองโกเลีย” รองรับผู้มาปฏิบัติธรรมได้เพิ่มขึ้น โดยกำหนดจัด 7 งานบุญในระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ ประกอบด้วย 1.พิธีบรรพชาสามเณร ครั้งแรกในประเทศมองโกเลีย 2.พิธีตักบาตรพระภิกษุ สามเณร (ออนไลน์) 3.ธรรมยาตราอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (ออนไลน์) 4.พิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 5.พิธีเปิดป้ายสถาปนาวัดพระธรรมกายมองโกเลีย (ออนไลน์) 6.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในพิธีถวายสังฆทาน 223 วัด ศูนย์สาขาทั่วโลก (ออนไลน์) และ 7.พิธีทอดผ้าป่าสถาปนาวัดพระธรรมกายมองโกเลีย (ออนไลน์) โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08-2349-0479, 08-2349-0587 และ 06-1823-5367 Line ID: chanwitvvv555 และ dmc.tv/a28226

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 586 ครั้ง