พิษณุโลก ยินดีต้อนรับสาวงามผู้เป็นดั่งฑูตวัฒนธรรมไทยอเมริกา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 378 ครั้ง

พิษณุโลก ยินดีต้อนรับสาวงามผู้เป็นดั่งฑูตวัฒนธรรมไทยอเมริกา
วันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้ยินดีต้อนรับ Jessica longstreth : Miss Thai-Arizona 2021-2022 ในโอกาสปฏิบัติภารกิจเผยแพร่วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้บริการห้องพักที่ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก ตลอดจนร่วมบันทึกวีดิทัศน์นำเสนอข้อมูลส่งเสริมการท่องเที่ยวในศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ (1) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์ ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 378 ครั้ง