จังหวัดน่าน สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ร่วมกับบริษัทซีพี และหจกโอไอทีน่านร่วมกันถวายแมสแก่พระภิกษุสงฆ์

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 662 ครั้ง

จังหวัดน่าน สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ร่วมกับบริษัทซีพี และหจกโอไอทีน่านร่วมกันถวายแมสแก่พระภิกษุสงฆ์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 13 .00 น สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน นำโดยพ.อ.พยอม บุญทร นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน พ.ต.พิบุญชัย ณ ลำพูน ที่ปรึกษาสมาคม คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน บริษัทซีพี และ หจก.โอไอที น่าน ถวายแมสแก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 2,000 ชิ้น โดยพระราชศาสนาภิบาลเจ้าคณะจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ พระมหามารวย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพญาภู เป็นผู้รับมอบ ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ขอกราบขอบคุณ สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนทุกท่าน ขอบคุณบริษัทซีพี ขอบคุณหจก.ไอโอทีน่าน ที่มอบแมสและให้เกียรติไปร่วมถวายแมสด้วยกันในวันนี้ โมทนาสาธุ รับบุญกุศลร่วมกันทุกๆท่าน ครับ/บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 662 ครั้ง