จังหวัดร้อยเอ็ด/…
สัญญาใจ ประชา+รัฐ สื่อมวลชนร่วม สักขีพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์ ระบบนิเวศที่ได้รับการปกป้องที่.ฝายบึงมะอึ ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 619 ครั้ง

จังหวัดร้อยเอ็ด/…
สัญญาใจ ประชา+รัฐ สื่อมวลชนร่วม สักขีพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์ ระบบนิเวศที่ได้รับการปกป้องที่.ฝายบึงมะอึ ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง
25 พ.ค.2565 ที่ผ่านมาพนังกั้นน้ำบึงมะอึ ขาดทางด้านทิศตะวันออก ความยาวประมาณ 40 เมตร ความกว้างคันคูประมาณ 5 เมตร บึงมะอึเนื้อที่ประมาณ 700 ไร่ เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ํา พืชพันธุ์ธรรมชาติหลากหลายชนิด และเป็นแหล่งท่องเที่ยว และประชาชนที่อยู่รอบบริเวณบึงมะอึใช้ อุปโภค บริโภค เลี้ยงสัตว์ (ระบบนิเวศ=ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่รวมกัน และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่มีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม)
1 มิ.ย.2565 ที่ลานวัดใต้ร่มโพธิ์ วัดอุทกวรารามบ้านโนนแก้ว-โนนทอง ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดเจ้าคณะตำบลสระนกแก้ว/ปราช์ญชาวบ้าน/นายอำเภอโพนทอง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน พบปะแสดงความคิดเห็นพร้อมจะบูรณาการ ร่วมเร่งก่อสร้าง ซ้อม เพื่อทันต่อการกักเก็บน้ำฝนปี/65 ไว้ใช้ในฤดูแล้งจะมาถึง
นายประดิษฐ์ วงษ์สมบัติ นายก อบต.สระนกแก้ว นายสุขา รัตนวงค์ รองนายกตระหนักถึงความสำคัญจึงประสานภาครัฐ 1.นายจีรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผอ.โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สนับสนุนเครื่องกลหนัก 2.พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผบ. มณฑลทหารบกที่ 27 ร้อยเอ็ด สนับสนุนกำลังพล แก้ว 3..สส.สจ.แทนรัฐ สุจารีเติมเต็ม
ณ.วันนี้ 17 มิ.ย.2565 สัญญาใจ ที่ให้ไว้แก่กัน รัฐ+ประชา 15 วันเราจะร่วมซ่อม สร้างฝายบึงมะอึให้แล้วเสร็จ ทั้งคู่ได้รักษาสัญญาไว้อย่างมั่นคง และปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่ให้ไว้ ที่รู้ซึ้งถึงคุณค่าทางระบบนิเวศที่ยิ่งใหญ่ที่จะส่งผลต่อชาวตำบลสระนกแก้ว สื่อมวลชนท้องถิ่นร่วมกับสื่อส่วนกลาง(คำรณ หว่างหวังสี CH-5) ร่วมเป็นสักขีพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์
ดำเนิน พรมไชยา /ภาพ
สุเทพ ลอยแก้ว /ข่าว 092 714 7488

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 619 ครั้ง