เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง “เน้นความปลอดภัย” เตรียมล้อมรั้ว สนามกีฬาเทศบาลแล้ว

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 497 ครั้ง

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง กล่าวว่า ตามที่ทางคณะบริหารเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ได้มีความเห็นตรงกันว่า ตามที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ซึ่งอยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เพื่อให้การบริหารจัดการแบบครบวงจร ไม่ว่านด้านการบริการ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการทุกท่าน และมีมติร่วมกัน โดยผ่านสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ในการจัดสรรงบประมาณในการสร้างรั้วของสนามกีฬาด้านตะวันออก

ทั้งนี้เพื่อเน้นความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการโดยพร้อมถนนจากถนนอีกฝั่งมาเชื่อมอีกฝั่งและที่ใช้การสัญจรและออกกำลังกายได้ด้วย ทั้งรั้วและถนน มีความยาวประมาณ 600 เมตรและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการสร้างรั้วและถนนจึงให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ มีการปรับเตรียมพื้นที่โดยการตัดกิ่งไม้ในบริเวณดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 497 ครั้ง