จังหวัดน่าน นายอำเภอบ้านหลวงเป็นประธานการขับเคลื่อนกิจกรรมTO BENUMBER ONE ลงสู่พื้นที่ชุมชนตำบลบ้านฟ้า

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 681 ครั้ง

จังหวัดน่าน นายอำเภอบ้านหลวงเป็นประธานการขับเคลื่อนกิจกรรมTO BENUMBER ONE ลงสู่พื้นที่ชุมชนตำบลบ้านฟ้า เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 7.30 น. นางสาวอศิรวรรณ เพาะพืช นายอำเภอบ้านหลวง เป็นประธานการขับเคลื่อนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ลงสู่ชุมชนพื้นที่ตำบลบ้านฟ้า ณ หอประชุมบ้านดู่ หมู่ที่ 5 ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน โดยในวันนี้เป็นภารกิจบันทึกข้อตกลงและพิธีลงนาม (MOU) ให้ความร่วมมือตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของ อ.บ้านหลวง โดยมี พ.ต.อ.ธานินทร์ แสวงไวศยสุข ผู้กำกับการ สภ.บ้านหลวง นายชวลิต รวมศิลป์ สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง นพ.กมล พรมลังกา ผู้อำนวยการ รพ.บ้านหลวง นายประสิทธิ์ คนสูง ผอ.รพ.สต.บ้านนาวี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมระดับอำเภอและโรงเรียนประถมศึกษาในระดับตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในระดับตำบล ประธาน อสม. ระดับตำบลและสมาชิก อสม.ในหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนของบ้านดู่ หมู่ที่ 5 ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน จำนวน 132 ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม/ภาพข่าว/หมอต๋อง/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 681 ครั้ง