ปทุมธานี- ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ทำบุญตักบาตร สืบสายวิถีพุทธ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 674 ครั้ง

ปทุมธานี- ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ทำบุญตักบาตร สืบสายวิถีพุทธ

ณ บริเวณริมน้ำสวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี

   วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร สืบสานวิถีพุทธ อำเภอเมืองปทุมธานี พร้อมด้วย นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี นายสุทัศน์ คงแย้ม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร สืบสานวิถีพุทธเป็นการตักบาตรอาหารสุก คาวหวาน แด่พระภิกษุสงฆ์เป็นประจำในทุกวันพระเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปได้มีการรักษาศีลตามหลักพระพุทธศาสนาแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นที่ให้มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น โดยมี พระสงฆ์ จำนวน ๑๙ รูป รับบิณฑบาต 

สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานีรายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 674 ครั้ง