ยโสธร”รองผู้ว่ายโสธรลงพื้นที่ติดตาม งานศจพ.อำเภอกุดชุม”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 283 ครั้ง

ยโสธร”รองผู้ว่ายโสธรลงพื้นที่ติดตาม งานศจพ.อำเภอกุดชุม”
ที่ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอกุดชุม 13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบนายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาศูนย์อำนวยการปฏิบัติการกระจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอกุดชุมในการเดินทางมาติดตามงานครั้งนี้นายสรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอกุดชุม ให้การต้อนรับพร้อมมอบหมายนายดุสิต สุทธิประภา ปลัดอำเภอห้วหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอกุดชุมได้นำเสนอข้อมูลด้านการขับเคลื่อน และนายสุริยัน ศิริดล พัฒนาการอำเภอกุดชุม มอบนายทนงศักดิ์ สายชารี นักวิชาพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมทีมพัฒนากรตำบล และปลัดอำเภอ ผู้รับผิดชอบตำบลร่วมกันให้ข้อมูล พร้อมได้นำเสนอข้อมูลการขับเคลื่อนโครงการการแก้ไขปัญหา ในพื้นที่อำเภอกุดชุมมีครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ Tpmap จำนวน 183 ครัวเรือน ใน 5 มิติ และได้รับการแก้ไขให้เป็นไปตามมิติที่มีปัญหาแล้วบางส่วและรองผู้ว่าราชการได้ให้คำแนะนำในการทำงานเชิงรุกให้เป็นไปตามแนวนโยบายต่อไป///พลากร แก้วขวัญข้า รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 283 ครั้ง