ชาวยุโรป 10 คน จาก 5 ประเทศเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทที่วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ฯ ประเทศเดนมาร์ก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 663 ครั้ง

ชาวยุโรป 10 คน จาก 5 ประเทศเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทที่วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ฯ ประเทศเดนมาร์ก

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อุโบสถ วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว ประเทศเดนมาร์ก ชาวยุโรปบวชพระในโครงการธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นที่ 8 ศึกษาธรรมะ - นั่งสมาธิ สร้างสันติสุขภายใน สู่สันติภาพภาพนอก มีชาวยุโรป 10 ท่านได้บรรพชาอุปสมบท โดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาพุทธิธรรม (วีระ วีรนฺธโร) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน และพระครูปลัดภาวนาวัฒน์ (ประคองศักดิ์ สตฺติปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว ประเทศเดนมาร์ก เป็นพระอุปัชฌาย์
ทั้งนี้โครงการอบรมและบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาท นานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 -30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและอบรมภายใต้แนวคิด “สันติภาพภายนอก เกิดจากสันติสุขภายใน” มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาในทางพระพุทธศาสนา อาทิ การศึกษาพุทธประวัติ คุณของพระรัตนตรัย กฎแห่งกรรม สัมมาทิฏฐิ การนั่งสมาธิเจริญภาวนา เป็นต้น โดยมีธรรมทายาทนานาชาติ 10 ท่าน จาก 5 ประเทศเข้าร่วม ได้แก่ ประเทศเยอรมนี 5 ท่าน ประเทศอังกฤษ 2 ท่าน ประเทศเบลเยี่ยม 1 ท่าน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ท่าน และประเทศสวีเดน 1 ท่าน.

สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานีรายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 663 ครั้ง