ที่พักสงฆ์ดอยต้นหนุนวนาราม ฯ ร่วมกับองค์กร หน่วยงาน จัดกิจกรรม “โครงการเยาวชนคนรักป่า” ปลูกป่าสร้างธรรมชาติ เพื่ออนาคตจะได้มีโอนโซนบรรยากาศดีๆเพิ่มขึ้น

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 592 ครั้ง

ที่พักสงฆ์ดอยต้นหนุนวนาราม ฯ ร่วมกับองค์กร หน่วยงาน จัดกิจกรรม “โครงการเยาวชนคนรักป่า” ปลูกป่าสร้างธรรมชาติ เพื่ออนาคตจะได้มีโอนโซนบรรยากาศดีๆเพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 ณ ที่พักสงฆ์ดอยต้นหนุนวนาราม ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ท่านพระครูใบฎีกาอุดมศักดิ์ ภิรธมฺโม ได้จัดกิจกรรม “โครงการเยาวชนคนรักป่า” ขึ้นมีหลายหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม เช่น คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านเวียง คณะครู นักเรียน รร.บ้านอ้อย และคณะศรัทธาชาวบ้านต้นหนุน ร่วมกันปลูกป่า

ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ต้นยางนา ต้นตะแบก ต้นอินทนิน ต้นกัลปพฤกษ์ จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้ อ.เด่นชัย จ.แพร่ต้นพญาเสือโคร่ง ต้นเสี้ยวดอกขาว ต้นสักทองได้รับความอนุเคราะห์ จากนายเสกสรร ชัยบัง หัวหน้าศูนย์การศึกษาพัฒนาต้นน้ำน้ำคาง(ดอยวาว) อ.ท่าวังผา
จ.น่าน ต้นมังคุด ต้นแมคคาดิเมีย
เหลืองอินเดีย ต้นภูพานเฮ ต้นชมพู
พันธ์ทิพย์ต้นประดู่แดง ได้รับความ
อนุเคราะห์จากท่านพระครูภาวนา
ปัญญาคุณ จอ.เมืองแพร่ จร.วัดป่า
เวียงทอง (ธรรมยุติ) พร้อมคณะศิษย์
ยานุศิษย์ได้เป็นผู้รับส่งมอบต้นไม้มา
ให้และได้ร่วมด้วยช่วยกันปลูกป่าสร้าง
ธรรมชาติให้สวยงามเพื่ออนาคตจะได้มีโอนโซนบรรยากาศดีๆเพิ่มขึ้น

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 592 ครั้ง