ปทุมธานี-เยาวชนร่วมแข่งคัดตัวแทนทีมหุ่นยนต์เพื่อเข้าแข่ง Robo Cup 2022 Bangkok

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 597 ครั้ง

ปทุมธานี-เยาวชนร่วมแข่งคัดตัวแทนทีมหุ่นยนต์เพื่อเข้าแข่ง Robo Cup 2022 Bangkok

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต(ติดเซียร์ รังสิต) ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด (INEX) ผู้ผลิตสื่อการศึกษาด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติ ได้จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนทีมหุ่นยนต์ประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนระดับนานาชาติ Robo Cup 2022 Bangkok ที่ประเทศไทยได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงาน ระหว่างวันที่ 11 ถึง 17 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 ที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
โดยการคัดเลือกตัวแทนทีมหุ่นยนต์ประเทศไทยในครั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศประเทศไทยในรายการ Junior Soccer Robot Thailand Championship 2022 หรือ JSRTH2022 การแข่งขันหุ่นยนต์ฟุตบอลชิงชนะเลิศประเทศไทย ระหว่างวันที่ 10 ถึง 12 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่ ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต เพื่อเป็นเวทีในการคัดเลือกตัวแทนทีมหุ่นยนต์ประเทศไทยเข้าแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนในระดับนานาชาติในรายการ Robo Cup 2022 Bangkok เพื่อเป็นกิจกรรมที่จะร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ, ด้านวิศวกรรมศาสตร์, ด้านกลศาสตร์ ให้แก่เยาวชนได้เกิดกระบวนการคิด การวิเคราะห์ ส่งเสริมให้เยาวชนได้ฝึกให้รู้จักการทำให้ร่วมกันเป็นหมู่คณะ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเชิงช่างและการประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน STEM ตามนโยบายการศึกษาของภาครัฐ ร่วมถึงเป็นการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของภาครัฐ
โดยการแข่งขันภายในงานได้มีการจัดการแข่งขันตามช่วงระยะเวลาการแข่งขันมี 2 ประเภท ได้แก่ Junior Soccer Robot Lightweight เป็นการใช้ลูกบอลแสงอินฟราเรด (รับสมัครจำกัดจำนวนทีมเพียง 24 ทีม) ทุกทีมจะได้รับลูกบอลแสงอินฟราเรดรุ่น RCJ-05 จากญี่ปุ่น ซึ่งเป็นลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขันจริง 1 ลูก พร้อมตัวตรวจจับแสงจากลูกบอล ZX-IrEYE จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและทดสอบการทำงานของหุ่นยนต์ แต่ละทีมมีสมาชิก 2 คน อายุ 14 ถึง 19 ปี และผู้ฝึกสอน 1 คน และอีกประเภทคือ Junior Soccer Robot Open เป็นการใช้ลูกบอลสีส้ม (รับสมัครไม่จำกัดจำนวนทีม) ทุกทีมจะได้รับลูกบอลสีส้มซึ่งเป็นลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขันจริง 3 ลูก เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและทดสอบการทำงานของหุ่นยนต์ แต่ละทีมมีสมาชิก 2 คน อายุ 14 ถึง 19 ปี และผู้ฝึกสอน 1 คน การจัดการแข่งขันครั้งนี้ถือได้ว่าหนึ่งในกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์ที่สานต่อไปยังระดับนานาชาติที่มีเครือข่ายกว้างขวางในแวดวงการศึกษามากที่สุดรายการหนึ่งของโลก ซึ่งเด็กไทยทุกคนต่างมีความสามารถในด้านที่ตนเองสนใจเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อพัฒนาฝีมือที่มีให้ต่อยอดไปได้ในอนาคต.

ภาพ/ข่าว สหรัฐ แก้วตา รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 597 ครั้ง