จังหวัดแพร่ นำคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมงานกองทุน ฯ สร้างโอกาสด้านอาชีพ สร้างสรรค์บทบาทสตรี สู่ความเข้มแข็งในชุมชน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 676 ครั้ง

จังหวัดแพร่ นำคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมงานกองทุน ฯ สร้างโอกาสด้านอาชีพ สร้างสรรค์บทบาทสตรี สู่ความเข้มแข็งในชุมชน

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องจูปิเตอร์ และห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกล็ด จังหวัดนนทบุรีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ และนางประชิต กาทองทุ่ง หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่ นำคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่ ร่วมงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างโอกาสด้านอาชีพ สร้างสรรค์บทบาทสตรี สู่ความเข้มแข็งในชุมชน

ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จการดำเนินงานสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การกำหนดทิศทางขับเคลื่อนกองทุนฯให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นในช่วงบ่าย เป็นการมอบนโนบายและบรรยายพิเศษเรื่อง “พลังสตรีในการขับเคลื่อนประเทศ” โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และการบรรยายในหัวข้อการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

โดยนายกรัฐมนตรี เน้นย้ำ รัฐบาลพร้อมสนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งให้สตรีและองค์กรสตรีด้วยความมั่นคง โปร่งใส เพื่อที่จะทำให้สตรีมีความมั่นคงทางรายได้ มีบทบาทนำทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในชุมชนเป็นพลังสำคัญขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพและสร้างประโยชน์ให้แก่สมาชิกทั่วประเทศ พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงานของกองทุนฯ ให้พัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 676 ครั้ง