ปทุมธานี-โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2565 ประดิษฐ์พานพุ่มไหว้ครู ด้วยอุปกรณ์ทางการเรียน และอุปกรณ์กีฬา เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนที่ขลาดแคลนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1186 ครั้ง

ปทุมธานี-โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2565 ประดิษฐ์พานพุ่มไหว้ครู ด้วยอุปกรณ์ทางการเรียน และอุปกรณ์กีฬา เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนที่ขลาดแคลนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นาง กาญจนาคล้ายพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม วันไหวัครูประจำปี 2565 ขึ้น โดยมี คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมงานคับคั่ง

สำหรับพิธีไหว้ครูนี้ ถือเป็นประเพณีของไทยมาตั้งแต่โบราณ เพื่อให้นักเรียน ได้แสดงออกถึงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่า ท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้ โดยการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 ของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ในครั้งนี้ มี Concept ของการจัดพานไหว้ครู เป็นเรื่องของการมีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อการมอบให้กับผู้ยากไร้หรือโรงเรียนที่ขลาดแคลน โดยการจัดทำพานไหวัครูของแต่ละชั้นเรียน จะใช้อุปกรณ์ทางการเรียน อาทิ หนังสือต่างๆ สมุด ปากกา ดินสอ และอุปกรณืการเล่นกีฬาต่างๆ อาทิ ลูกฟุตบอล ลูกบาส นำมาประดับตกแต่งพร้อมด้วยดอกไม้ เพื่อนำมาบูชาไหว้ครู ซึ่งพานไหว้ครูทั้งหมดทางโรงเรียน จะรวบรวมไปมอบให้กับโรงเรียนที่ยากไร้และขาดแคลนในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานี และ พื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ต่อไป

สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานีรายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1186 ครั้ง


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/h517253/domains/khaoratchakarn.com/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44