รองผู้ว่านราฯเปิดมหกรรมการแข่งกีฬานักเรียนจชต.เพื่อให้นักกีฬาได้แสดงความสามัคคี มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้อภัย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 762 ครั้ง

รองผู้ว่านราฯเปิดมหกรรมการแข่งกีฬานักเรียนจชต.เพื่อให้นักกีฬาได้แสดงความสามัคคี มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้อภัย
วันที่4มิ.ย.65 ณ สนามกีฬากีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดพิธีโครงการมหกรรมการแข่งกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ฟุตบอลนักเรียนชาย) โดยนายผะกรุรสี อาแว ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส รักษาผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนแต่ละอำเภอ และ นักเรียนโรงเรียนเอกชน อาจารย์ มาร่วมในพิธีในครั้งนี้
วัตถุประสงค์และกิจกรรมของการดำเนินการจัดโครงการมหกรรมการแข่งกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความสมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุขและยั่งยืน เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้อภัย เพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและฤนัด เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม
นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงาน “โครงการมหกรรมการ แข่งกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ฟุตบอลนักเรียนชาย)” ในวันนี้ ทราบกันดีแล้วว่า สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสมีบทบาท สำคัญ ที่ต้องดูแลรับผิดชอบ ประสาน ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน รวมทั้ง และส่งเสริม สนับสนุนสถาบันศึกษาปอเนาะ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และ
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย อีกทั้งได้กำหนดยุทธศาสตร์หลักของหน่วยงานคือจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และจัดการศึกษาเพื่อสร้างสันติสุข
//////////////////////////


ข่าว/กรียา/นราธิวาส

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 762 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.