โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านจาเราะปูโงะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 538 ครั้ง

  ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิปความยาว 19 นาที

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์นี้ เวลา 23.00 น. – 23.30 น.

” โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านจาเราะปูโงะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา “

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – ๑๙ ” ให้มีอาชีพ มีงานทำ และมีรายได้ โดยใช้ประโยชน์จากฟาร์มตัวอย่างๆ เป็นที่ทำกิน ” โดยโครงการฟาร์มตัวอย่างฯต้านภัยโควิด ๑๙ ในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน ๑ แห่ง แบ่งเป็นพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา มีทั้งหมด ๑๔ แห่ง และจังหวัดพัทลุงจำนวน ๑ แห่ง ซึ่งอยู่ในความรับชอบของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ ๑.โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านจาเราะปูโงะ อำเภอเบตง


จังหวัดยะลา , ๒.โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถบ้านควนหรัน ตำบลเยน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา, ๓. โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านปียา ตำบลปียามุมัง อำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีและ ๔. โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านน้ำดำ ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีซึ่งโครงการฟาร์มตัวอย่างฯต้านภัยโควิด ๑๙ ใช้พื้นที่ของโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการดูแลช่วยเหลือประชาชน
พื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเป้าหมายหลักคือให้พี่น้องประชาชนที่ย้ายกลับภูมิลำเนาได้มีงาน มีรายได้ โดยนำรูปแบบฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในการช่วยเหลือ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืนต่อไป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงมีพระราชปณิ

ธาน ” สืบสาน รักษา ต่อยอด ” พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้อาณาราษฏรมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนบนผืนแผ่นดินไทย สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ บรมราชินี ทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกร ที่ย้ายกลับภูมิลำเนาเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ให้มีอาชีพ มีงานทำ และมีรายได้ โดยใช้ประโยชน์จากฟาร์มตัวอย่างฯเป็นที่ทำกิน
พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและคณะได้เดินทางไปและตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของสมาชิกโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านจาเราะปูโงะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนไทยพุทธ กลุ่มผู้สูงอายุ และ ให้แก่พี่น้องชาวไทยมุสลิม ซึ่งเป็นสมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด – 19
อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 23.00น. – 23.30 น. (กดหมายเลข 5 ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
อภิคม แก้วละเอียด (ตูมตาม ) พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 538 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.