อยุธยา – ฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 737 ครั้ง

อยุธยา – ฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เมื่อเวลา 14:00 น.วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่บริเวณโดมอเนกประสงค์ ข้างหอประชุมสงฆ์วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค 2 พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีมอบทุนการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยมี นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวรายงาน
คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนมงคลเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แต่งตั้งเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ให้ดำรงตำแหน่งตามศาสนกิจ
ทั้ง 6 ด้าน ของคณะสงฆ์ ประกอบด้วย ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการเผยแผ่
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ เพื่อทำหน้าที่
ร่วมรับผิดชอบขับเคลื่อนศาสนกิจตามบทบาทหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม
เฉพาะศาสนกิจด้านการศึกษาสงเคราะห์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขึ้นโดยพระครูปริยัตยาธิคุณ เจ้าคณะอำเภอท่าเรือ เจ้าอาวาสวัดสะตือ เป็นประธาน คณะกรรมการได้ร่วมกัน
พิจารณาและนำเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะสงฆ์จังหวัด เพื่อให้การจัดมอบทุนการศึกษาในภาพรวมใหญ่ของคณะสงฆ์ทั้งจังหวัด การดำเนินการเป็นไปในรูปแบบของนโยบาย”มอบทุน มอบธรรม”โดยคัดเลือกผู้เข้ารับทุนการศึกษา ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายนักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากสถานศึกษาทุกสังกัดและทุกระดับที่มีอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,189,000 บาท

นราเอก ตันศิริ : พระนครศรีอยุธยา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 737 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.