มุกดาหาร กศน จัดอบรมอาสาสมัครเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนในชุมชน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 482 ครั้ง

มุกดาหาร กศน จัดอบรมอาสาสมัครเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนในชุมชน

   มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร นายสมเจตน์ สวาศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัคร กศน.จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายวาริศ ล้ำเลิศ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย ผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา ครู กศน.อาสาสมัคร กศน. เจ้าหน้าที่งาน/บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน 242 คน ภายใต้มาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด
   นายสมเจตน์ สวาศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกระเบียบว่าด้วยอาสาสมัครส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของอาสาสมัครส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือเรียกชื่อโดยย่อว่า อาสาสมัคร กศน. หมายความว่า บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และสมัครใจทำงานเพื่อสังคมในด้านการศึกษา โดยไม่รับค่าตอบแทนในหมวดเงินเดือนและได้รับการฝึกอบรมก่อนได้รับการแต่งตั้งให้เป็น อาสาสมัคร กศน. ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ คงเกิดความภาคภูมิใจ มีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะอาสาสมัคร ทำงานเพื่อสังคมในด้านการศึกษา และอาสาสมัครในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และมีความภาคภูมิใจ ในการเป็นอาสาสมัคร กศน. จังหวัดมุกดาหารต่อไป
   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยอาสาสมัครส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานของอาสาสมัครส่งเสริม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยอาสาสมัครส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรียกชื่อโดยย่อว่า อาสาสมัคร กศน. มีชื่อเรียก ภาษาอังกฤษว่า Non – Formal and Informal Education Vol และเรียกชื่อโดยย่อว่า NIEV อาสาสมัคร กศน. หมายความว่า บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และสมัครใจทํางาน เพื่อสังคมในด้านการศึกษา โดยไม่รับค่าตอบแทนในหมวดเงินเดือนและได้รับการฝึกอบรมก่อนได้รับการแต่งตั้งให้เป็น อาสาสมัคร กศน. และสำนักงาน กศน. ได้มีนโยบายแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ ฯ ไปพร้อม ๆ กันทั้ง 77 จังหวัดทั่วทั้งประเทศ นั้น
   โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและจิตอาสาในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์เฉพาะด้าน ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน การจัด การศึกษาให้แก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง เพื่อส่งเสริมให้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสําหรับชุมชนอย่างมีคุณภาพ  เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ในการเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน เพื่อช่วยปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับตําบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานมุกดาหาร

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 482 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.