น่านจัดโครงการเมืองปลอดภัยจากอาชญากรรมรุนแรง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 267 ครั้ง

น่านจัดโครงการเมืองปลอดภัยจากอาชญากรรมรุนแรง
ที่จังหวัดน่าน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดสัมมนาภายใต้โครงการวิจัย หัวข้อ เมืองปลอดภัยจากอาชญากรรมรุนแรง กรณีเมืองน่าน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเมืองน่าน ซึ่งเป็นเมืองที่เป็นเมืองปลอดภัยอยู่ แล้วให้เป็นเมืองปลอดภัยที่ยั่งยืน โดยมี พระครูฉันทเจติยานุกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นประธาน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนารวม 30 คน ณ ห้องประชุม 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฉลิมพระเกียรติ
สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ทาง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช. ได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย แผนงานวิจัยท้าทายไทย สังคมไทยไร้ความรุนแรง ปีที่ ๒ แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การบริหารจัดการของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยการดำเนินงานวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง “เมืองปลอดภัยจากอาชญากรรมรุนแรง กรณีเมืองน่าน” เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเมืองน่าน ซึ่งเป็นเมืองที่เป็นเมืองปลอดภัยอยู่ แล้วให้เป็นเมืองปลอดภัยที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจุบันมีการเจริญเติบโตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสามารถผ่านไปยังเมืองหลวงพระบางและเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้อีกหลายแห่ง ซึ่งจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวและประชากรแฝงมากขึ้นในอนาคต อันอาจเป็นเหตุและปัจจัยแทรกซ้อนที่สำคัญต่อการพัฒนาเมืองน่านโดยมี ดร.นัทธี จิตสว่าง และ ดร.สุวารี รวบทองศรี เป็นนักวิจัยโดยแนวทางในการสร้างความปลอดภัยยั่งยืนให้กับเมืองน่าน คณะผู้วิจัยพบข้อบ่งชี้ความจำเป็นในแนวทางที่ สมควรจะได้มีการขับเคลื่อนในเมืองน่านอย่างเต็มที่ ดังต่อไปนี้ การรณรงค์ให้ชาวบ้านหันกล้องวงจรปิดที่มีอยู่แล้วหน้าบ้านตนเอง ให้หันเข้าหาถนนหรือบริเวณพื้นที่สาธารณะ เพื่อร่วมกันดูแลรักษาความปลอดภัยแก่เมืองน่านอย่างทั่วถึการรณรงค์ลดความรุนแรงในครอบครัว เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเรื่องความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัว แต่ชุมชนต้องช่วยกันฝ้าระวังและเอาใจใส่เพื่อให้เข้าใจสาเหตุและร่วมกันแก้ไขได้การรณรงค์ลดความรุนแรงในงานบุญประเพณี งานบวช หรืองานมหรสพ ที่มีการนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือส่วนผสมเข้าไปดื่มในงานดังกล่าวการลดการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดน่าน โดยการจัดโปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวสู่สังคมที่มีประสิทธิภาพ การรณรงค์จัดหาเครือข่ายควบคุมอาวุธปืนในเมืองน่าน/ภาพข่าว/ณัฐชานันท์ สิริธัญโรจน์ /บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 267 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.