จังหวัดลำปางเหล่ากาชาดบูรณาการพม. หลายหน่วยงาน ร่วมส่งมอบบ้านหลังแรกภายใต้โครงการซ่อม-สร้างบ้านให้กลุ่มคนเปราะบาง ผู้ยากไร้ จำนวน 700 หลังเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 213 ครั้ง

จังหวัดลำปางเหล่ากาชาดบูรณาการพม. หลายหน่วยงาน ร่วมส่งมอบบ้านหลังแรกภายใต้โครงการซ่อม-สร้างบ้านให้กลุ่มคนเปราะบาง ผู้ยากไร้ จำนวน 700 หลังเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา

                  ***********************   ณ บ้านปง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางวันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565

นาย สิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบหมาย นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีมอบบ้านโครงการซ่อม-สร้างบ้านให้กลุ่มคนเปราะบาง ผู้ยากไร้
โดย นางสาวพีรญา นพรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปางในนามหน่วยงานกระทรวง พม. ลำปาง กล่าวรายงาน พิธีมอบบ้าน ครอบครัว นางบัวผัด คำวงศาโครงการซ่อม-สร้างบ้านให้กลุ่มคนเปาะบาง ผู้ยากไร้ เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565
​จังหวัดลำปาง ได้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชน,เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้บูรณาการดำเนินกิจกรรม “โครงการซ่อม-สร้างบ้าให้กลุ่มคนเปาะบาง ผู้ยากไร้ จังหวัดลำปาง เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคน เปาะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ในจังหวัดลำปาง ได้รับความเดือดร้อนประสบปัญหา เรื่องที่อยู่อาศัย มีสภาพชำรุดทรุดโทรมให้ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต โดยงบประมาณจำนวนเงินในการก่อสร้าง หลังละ 40,000 บาท จาก ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปางรวมถึงทุกภาคส่วน ประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในโครงการฯ ทั้งในการซ่อมแซมปรับปรุงสร้างบ้าน และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต ให้กลุ่มคนเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ในจังหวัดลำปางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจังหวัดลำปางหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ลำปางร่วมบูรณาการสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง จำนวนทั้งสิ้น 700 หลัง ในปีงบประมาณ 2565
​และในวันนี้ ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม ดำเนินการก่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัย ให้แก่ นางผัด ธรรมวงค์ษา ราษฎรบ้านเลขที่ ๓๗ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือในการก่อสร้างจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน และพระสงฆ์ในพื้นที่ตำบลได้ร่วมสนับสนุนความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจบริจาดเงินและสิ่งของโดยได้รับความร่วมมือชาวตำบลบ้านเอื้อม จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ตามโครงการซ่อม-สร้างบ้านให้กลุ่มคนเปราะบาง ผู้ยากไร้ จังหวัดลำปางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา ต่อไป

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 213 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.