อยุธยา – ผวจ.อยุธยา เปิดงาน “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ” เพื่อให้บริการทางการเกษตรและแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรในพื้นที่ อ.บางปะหัน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 633 ครั้ง

อยุธยา – ผวจ.อยุธยา เปิดงาน “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ” เพื่อให้บริการทางการเกษตรและแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรในพื้นที่ อ.บางปะหัน
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ที่ วัดบางเพลิง ตำบลบางเพลิง อำเภอบางปะหัน นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 โดยมี นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกรในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีฯ
ทั้งนี้ เพื่อให้บริการทางการเกษตรและแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยมีเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 คน สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว อย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนซึ่งภายในกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคีภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 13 หน่วยงาน จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ คลินิกแก้ปัญหาในพื้นที่ให้คำปรึกษา คลินิกด้านวิชาการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ประมง ชลประทาน และ คลินิกการให้บริการกุล่มแม่บ้านและวิสาหกิจชุมชน ร้านธงฟ้าราคาประหยัด
ด้านนายวีระชัย นาคมาศ เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ การพัฒนางานด้านต่างๆ ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระวิริยะอุตสาหะ เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง เช่น ด้านการเกษตร การศึกษา การบริหารจัดการน้ำ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ซึ่งโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมกับถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรไปในคราวเดียวกัน เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง เพราะเกษตรกรจะได้รับบริการแบบครบวงจรในทุกๆ ด้าน ซึ่งเป็นการนำบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และองค์ความรู้ ด้านการเกษตรมาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรถึงในพื้นที่ เพื่อพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

นราเอก ตันศิริ : พระนครศรีอยุธยา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 633 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.