พัฒนาชุมชนมุกดาหาร คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 133 ครั้ง

พัฒนาชุมชนมุกดาหาร คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกอบการที่ส่งผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรรในกิจกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 จังหวัดมุกดาหาร ( OTOP Product Champion) จำนวน 101 ผลิตภัณฑ์ ที่ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลช อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

 คณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ  (กอ.นตผ.) มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Product Champion) เป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน ศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP โดยให้ได้มีโอกาสพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถเป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานในระดับสากล 

 โดยจังหวัดมุกดาหาร มีผู้ประกอบการ OTOP ส่งผลิตภัณฑ์ เข้ารับการคัดสรร จำนวนทั้งสิ้น 101 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย
  1. ประเภทอาหาร จำนวน 12 ผลิตภัณฑ์
  2. ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์
  3. ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 60 ผลิตภัณฑ์
  4. ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก จำนวน 24 ผลิตภัณฑ์
  5. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ โดยกิจกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 จังหวัดมุกดาหาร ( OTOP Product Champion) ในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 133 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.