ตร. เตือน”ความเชื่อ”เป็นเสรีภาพส่วนบุคคล แต่ขอให้คำนึงถึง สุขอนามัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 315 ครั้ง

ตร. เตือน”ความเชื่อ”เป็นเสรีภาพส่วนบุคคล แต่ขอให้คำนึงถึง สุขอนามัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

วันที่ 18 พ.ค. 2565 พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า จากกรณีที่ประชาชนให้ความสนใจ บุคคลได้ตั้งตนเป็นผู้นำทางความเชื่อ และมีผู้นับถือในตัวบุคคลดังกล่าวอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งกลุ่มคนดังกล่าวได้มีพฤติกรรมในการปฏิบัติ การสักการะบูชา และการประกอบพิธีกรรม ที่มีความผิดแปลกไปจากความเชื่อโดยทั่วไป โดยมีการให้ผู้นับถือกินสารคัดหลั่ง สิ่งปฏิกูล ที่ได้จากตัวของผู้นำทางความคิด โดยเชื่อว่าสิ่งดังกล่าวจะช่วยรักษาโรค และเป็นสิริมงคล จนทำให้พี่น้องประชาชนจำนวนมากที่ติดตามข่าวดังกล่าวรู้สึกวิตกกังวลถึงความปลอดภัย หรือแม้แต่ในต่างประเทศเองก็มีลัทธิจำนวนมากที่ชักจูงให้ประชาชนทำในสิ่งที่เป็นอันตราย เช่น การฆ่าตัวตายหมู่ การวางระเบิด การทำร้ายตัวเอง หรือการก่ออาชญากรรม เป็นต้น
แม้ว่าตาม ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พ.ศ. 2560 จะได้วางหลักไว้ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการถือศาสนาและความเชื่อ หรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาและความเชื่อของตน ก็ตาม แต่ก็มีข้อยกเว้นว่าการกระทำดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และความสงบเรียบร้อยของสังคม

ดังนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอเรียนว่า หากการประกอบพิธีกรรมตามหลักความเชื่อ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย ชีวิต และทรัพย์สิน ขอให้พี่น้องประชาชน งดการกระทำดังกล่าวในทันที และขอให้แจ้งเบาะแสการกระทำความผิดได้ที่ สายด่วน 191 หรือ สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตรวจสอบการกระทำดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อของลัทธิความเชื่อที่เป็นอันตรายกับชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินต่อไป

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 315 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.