วงมหาดไทยกับกองทุนการออมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง อบรมตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน สร้างรากฐานความมั่นคงทางการเงินให้กับชาว ร้อยเอ็ดนในระหว่างการดำเนินชีวิตประจำวันและการออมไว้ใช้ในยามแก่ชรา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 223 ครั้ง

    ร้อยเอ็ด/...

กระทรวงมหาดไทยกับกองทุนการออมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง อบรมตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน สร้างรากฐานความมั่นคงทางการเงินให้กับชาว ร้อยเอ็ดนในระหว่างการดำเนินชีวิตประจำวันและการออมไว้ใช้ในยามแก่ชรา
เวลา 09.30 นวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ และการอบรมตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วน
นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ตามแผนนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการบูรณาการทำงานส่งเสริมการออม ภาคประชาชนร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกองทุนการออมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงทางการเงินให้กับชาวร้อยเอ็ด ในการวางแผนทางการเงินทั้งในระหว่างการดำเนินชีวิตประจำวันและการออมไว้ใช้ในยามแก่ชรา หลังเกษียณหลังอายุ 60 ปี โดย ในปี 2565 มีเป้าหมายที่จะสร้างความตระหนัก การวางแผนออมเงินและส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ สมัครเป็นสมาชิก กอช. จำนวน 36,705 คน และสมัครเป็นตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน จำนวน 2,447 คน ซึ่งขณะนี้ (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2565) มีผู้สมัครเป็นสมาชิก กอช. แล้ว จำนวน 205 คน และเป็นตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน จำนวน 2,303 คน
นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวอีกว่า จังหวัดร้อยเอ็ดได้ร่วมขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมให้ชาวบ้าน ตามแนวทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด รวมถึงได้สานต่อโครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้านให้มีความต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกตำบลในพื้นที่จังหวัด ตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีเงินออมกันถ้วนหน้า และมีสวัสดิการบำนาญไว้ใช้หลังเกษียณอายุ 60 ปี ต่อไป
สุเทพ ลอยแก้ว/อป.มช.รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 223 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.