พิษณุโลก โครงการ การยกระดับมาตรฐานการผลิตไก่เหลืองหางขาว เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลกปี 2

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 590 ครั้ง


วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ชั้น 4 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ดร. ทศพร อินเจริญ รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี แหยมคง หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.อุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์ ร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและวางแผนการปฏิบัติงานของโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตไก่เหลืองหางขาว เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลกปี 2 โดยมี คุณศศิวัณ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก นายสุริพล มาบุญช่วย ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกนายสัตวแพทย์นิสิต ตั้งตระการพงษ์ อดีตปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ผู้ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่ผลักดันและให้ความสำคัญยิ่งต่อไก่เหลืองหางขาวไก่ชนนเรศวร
คุณสุภกิต พันธะเสน เกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเจ้าของฟาร์มไร่ราชันย์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ได้แก่ การประดิษฐ์ตู้ฟักไข่และการจัดการไข่ฟัก การใช้ระบบเซ็นเซอร์และ LOT ในการจัดการฟาร์ม การจัดทำบันทึกบัญชีฟาร์ม และการสร้างช่องทางการจำหน่ายและการสื่อสารการตลาดเบื้องต้น พร้อมพัฒนาทักษะองค์ความรู้ของเกษตรกรเพื่อการประกวดไก่พื้นเมือง และยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไก่เหลืองหางขาว เพื่อให้เกิดการสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้นให้กับจังหวัดพิษณุโลก
ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 590 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.