พิษณุโลก สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ จัดทำโล่เกียรติคุณมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไปของจังหวัดพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 228 ครั้ง

พิษณุโลก สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ จัดทำโล่เกียรติคุณมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไปของจังหวัดพิษณุโลก
นางกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์ ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ฯ จังหวัดพิษณุโลก จัดทำโล่เกียรติคุณมอบให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 100 ปี ขึ้นไปของจังหวัดพิษณุโลก
ด้วยสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทำโครงการมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ ได้มีกำลังใจรักษาสุขภาพให้ยืนยาวต่อไป และเพื่อรณรงค์ให้สังคมได้ตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ และเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต ซึ่งในปีพ. ศ. 2565 สมาคมผู้สูงอายุได้จัดทำโล่ให้ผู้สูงอายุที่มี 100 ปีขึ้นไป ของจังหวัดพิษณุโลกในรอบเดือนเมษายน เพื่อมอบให้ผู้สูงอายุของอำเภอต่างๆ ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 ประธานสาขาสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการและประธานเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุประจำอำเภอ ได้เดินทางไปมอบโล่เกียรติคุณ พร้อมเข็มที่ระลึกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเงินสดจำนวนหนึ่ง พ่อแก่ผู้สูงอายุที่บ้าน โดยมีนายอำเภอเป็นประธานในการมอบและมีหน่วยงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอ ผู้แทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมมอบโล่เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ โดยมีรายชื่อผู้สูงอายุที่รับโล่ 9 ราย ดังต่อไปนี้
นางสีดา สิงขร อายุ 100 ปี อยู่บ้านเลขที่ 4 หมู่ 11 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย นางฝอย รักแก้ว อายุ 100 ปี อยู่บ้านเลขที่ 118 หมู่ 3 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย นางสี ไมลา อายุ 101 ปี อยู่บ้านเลขที่ 34 หมู่ 3 ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย นางสวาด คุ้มมา อายุ 100 ปี อยู่บ้านเลขที่ 48 หมู่ 4 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม นางลาน ชาวหน้าไม้ อายุ 101 ปี อยู่บ้านเลขที่ 35 หมู่ 7 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง นายเปรื่อง ใจเที่ยงแท้ อายุ 100 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 หมู่ 5 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม นางทาบ โตพงษ์ อายุ 100 ปี อยู่บ้านเลขที่ 26 หมู่ 7 ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ นายแอ เปี้ยทอง อายุ 101 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9/1 หมู่ 7 ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ นายบุญ แพงกิ่ง อายุ 101 ปี อยู่บ้านเลขที่ 12 หมู่ 5 ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก


ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 228 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.