ปทุมธานี – มูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบผ้าไตรพระราชทาน โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๙๙ รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลส่งเสริมพระพุทธศาสนา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 759 ครั้ง

ปทุมธานี – มูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบผ้าไตรพระราชทาน โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๙๙ รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลส่งเสริมพระพุทธศาสนา
วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก
ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ มูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนา แห่งประเทศไทย ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลหน้าไม้อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
พันโทหนุม ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบหมายให้นางสาวพูนสุข ขจรบุญ หัวหน้าสำนักงานบริหารการเงิน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นตัวแทน มาเป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส มอบผ้าไตรพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าไตรแก่ผู้อุปสมบท โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๙๙ รูปโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ มีพระปลัดสุชาติ ฐฺานจาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม วรวิหารประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย (ประธานฝ่ายสงฆ์ )พร้อมด้วย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สมาคมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย


ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดีสมาชิกวุฒิสภา นักศึกษาวิทยาลัยป้องกัน อาณาจักร(วปอ)รุ่น ๖๔
นายจักรฐะพงษ์ บวรรุ่งเรือง
บริษัทเอ๊กโก้ ฟอร์จจิ้ง โปรดักส์ จำกัด( โครงการรณรงค์ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย เริ่มที่เรา) และประชาชน เข้าร่วมพิธี โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลกปีพุทธศักราช ๒๔๕๖ วันวิสาขบูชา ซึ่งงเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสรู้ ประสูติ และปรินิพพาน โดยองค์การสหประชาชาติยกให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ ซึ่งในประเทศไทยมีการปฏิบัติพิธีวิสาขบูชาในสมัยสุโขทัยจนกระทั่งมาถึง รัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่ ๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.๒๓๖๐) ทรงมีพระราชดำริ ที่จะให้ฟื้นฟูพิธีวิสาขบูชาขึ้นมาใหม่ โดยสมเด็จพระสังฆราช หมี่ สำนักวัดราชบูรณะถวายพระพร ให้ส่งทำขึ้นเป็นครั้งแรกในวันขึ้น ๑๔ ค่ำ ๑๕ ค่ำ และวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๖ พ.ศ. ๒๓๖๐ และให้จัดทำตามแบบอย่างประเพณี เดิมทุกประการเพื่อให้ประชาชนได้ทำบุญ ทำกุศลโดยทั่วหน้ากัน การรื้อฟื้ พิธีวิสาขบูชาขึ้นมาในคราวนี้จึงถือเป็นแบบอย่างถือปฏิบัติในการประกอบพิธีวันวิสาขบูชา ต่อเนื่องมาจวบจนถึงปัจจุบัน โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีผู้เข้าร่วม อุปสมบทมาจาก ส่วนต่างๆนับตั้งแต่วันแรกของผู้สมัครได้เข้ามาถือศีลปฏิบัติธรรมอยู่ก่อน ๓ วันก่อนอุปสมบทและทางโครงการได้จัด ได้รับอุปถัมภ์จากสำนักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาลและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารน้ำปานะซึ่งทำให้โครงการ ดำเนินไปด้วยดี ในส่วนของพระปลัดสุชาติ ฐฺานจาโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามวรวิหารและประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยร่วมกับว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภา นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปอ)รุ่น ๖๔ ได้ตระหนักถึงภาระสำคัญนี้ จึงได้ร่วมกันจัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ ๕ พฤษภาคม ถึง วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอุปสมบท ๙๙ รูป วันพรุ่งนี้วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.จะมีพิธีอัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน สู่มณฑลพิธีเวลา ๑๐.๐๐ น.พิธีมอบผ้าไตรพระราชทาน เวลา ๑๒.๐๐ น.พิธีบรรพชาเป็นสามเณร และพิธีอุปสมบท(สวดญัตติ)ตามอุโบสถต่างๆ และเวลา ๑๘.๐๐ น.อบรมพระใหม่และทำวัตรเย็น ต่อมาท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานนำคณะสาธุชน ตัดปอยผมนาค โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๙๙ รูปก่อนที่จะนำผู้อุปสมบททั้งหมดทำการโกนผม เตรียมเป็นพระภิกษุในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ต่อไป

สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานีรายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 759 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.