รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก…ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส และ สงขลา (เฉพาะอำเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย )

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 557 ครั้ง

  ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก…ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส และ สงขลา (เฉพาะอำเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย )

” โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านจาเราะปูโงะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา “

” รอง ผอ.ศปพร.ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านจาเราะปูโงะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พร้อมมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกฯ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 “

โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านจาเราะปูโงะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พันเอก มานิตย์ เผ่าพงษ์จันทร์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและพบปะ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา จากสมาชิกโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านจาเราะปูโงะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมี พันเอก พีรพงศ์ วัลลภาทิตย์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 152 / หัวคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะที่ 1 และ นายโชคชัย
สกุลชัยแก้ว ผู้จัดการโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านจาเราะปูโงะ อำเภอเบตง ร่วมให้การต้อนรับ

โดยพันเอก มานิตย์ เผ่าพงษ์จันทร์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง ในการดำเนินงาน พร้อมกับได้มอบนโยบายในการบริหารจัดการภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างฯให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ให้ฟาร์มตัวอย่างฯ สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ เป็นแหล่งจ้างแรงงานให้สมาชิกฟาร์มฯ มีงานทำ มีรายได้ พอเลี้ยงครอบครัว ตามแนวทาง” ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ได้เรียนรู้การทำเกษตร และปศุสัตว์ อย่างถูกหลักวิชาการ และรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพในลักษณะการรวมกลุ่มทำงาน อีกทั้งมีมาตรการระวังป้องกันตนเองให้พ้นจากภัยคุกคามของผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ ตลอดจนได้เยี่ยมชมผลผลิตทางการเกษตร และมอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้แก่สมาชิกฟาร์มตัวอย่างฯ ต่อไป

ทั้งนี้ พันเอก มานิตย์ เผ่าพงษ์จันทร์ กล่าวว่าโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านจาเราะปูโงะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา มีตั้งที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติ และภูเขา พร้อมทั้ง ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับประชาชนในพื้นที่ จึงสามารถบูรณาการ สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน ในรูปแบบชุมชนเพื่อชุมชน เป็นห่วงโซ่เศรษฐกิจในพื้นที่โดยรอบ ภายใต้พหุวัฒนธรรม ส่งเสริมและสร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชน ก่อเกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง จนสามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศครั้งแรกในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ทุกวันศุกร์ เวลา ๒๓.๐๐ น. – ๒๓.๓๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ( กดหมายเลข 5 ) คุณอภิคม แก้วละเอียด (ตูมตาม ) พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR : ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 557 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.