“ปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 440 ครั้ง

พิษณุโลก ตลาด 120 ปี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอวังทอง พร้อมด้วยนางชญานิษฐ์ สุวรรณทอง นายกกิ่งกาชาดอำเภอวังทองร่วมรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ในการแสดงชุดไทยทรงดำ ภายใต้การอำนวยการของนางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของเทศบาลตำบลวังทอง ในการแสดงชุด เต้นบาสโลบ ภายใต้การอำนวยการของ ร.ต.ต.สุชาติ กลิ่นสงข์ นายกเทศมนตรีตำบลวังทอง ในกิจกรรม”ปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว”ประจำปี 2565 สนามที่ 8 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2565 ณ ตลาด 120 ปี อำเภอวังทอง โดยคณะผู้จัดกิจกรรมประกอบด้วยนางปริษา ปานพรหม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก นางอุบลรัตน์ ศิลาตระกูล พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก นายปกรณ์ ด่านสีทอง ประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพิษณุโลก ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 440 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.