อยุธยา – วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 999 ครั้ง


เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
ที่ ตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระพิพัฒศาสนกิจวิธาน รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา
เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง ได้เป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุน การอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง โดยมี นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวถวายรายงาน
โดยการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง ในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากกระทรวงวัฒนธรรมได้ปรับเปลี่ยนบทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมสู่ “กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ” และกำหนดวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมในปี พ.ศ.2565 คือ “วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ มีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย” ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่จะดำเนินการขับเคลื่อน คือ การพัฒนาตลาดวัฒนธรรม โดยได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดำเนินการสำรวจ


และจัดทำแผนพัฒนาตลาดวัฒนธรรม “ตลาดน้ำ ตลาดบก” เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตดั้งเดิมของแต่ละชุมชนให้กลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้ง และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศรวมถึงกระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายสืบสาน รักษาและต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน มุ่งส่งเสริมและเปิดพื้นที่ให้ศิลปิน ศิลปินพื้นบ้าน ได้มีโอกาสถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมการแสดงและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นไปสู่เยาวชน และประชาชน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง ขึ้น โดยจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ ตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันอาทิตย์ที่ 1, 8 และ 15 พฤษภาคม 2565 รวม 3 วัน เพื่อสร้างสีสันและบรรยากาศภายในตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง ให้มีชีวิตชีวา น่าสนใจ เหมาะสมกับที่เป็นตลาดวัฒนธรรมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น นำมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและครอบครัว พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ทางวัฒนธรรม ที่สะท้อนเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ท้องถิ่น และเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ช่วยเหลือเยียวยาศิลปินพื้นบ้านให้มีรายได้
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
พระพิพัฒศาสนกิจวิธาน รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง กลาาวว่า ตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง เปิดบริการเมื่อปี พ.ศ.2552 ที่ได้ร่วมกับชาวบ้าน ก่อตั้งตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยว
วัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวอยุธยาริ่มน้ำในอดีต และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบอย่างมากการจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้องจึงถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม พัฒนาแม่น้ำลำคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยการนำทุนทางวัฒนธรรมศิลปะการแสดง มาเผยแพร่ สู่สายตาประชาชน สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ ศิลปินพื้นบ้าน สร้างเศรษฐกิจวิถีชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

นราเอก ตันศิริ : พระนครศรีอยุธยา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 999 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/h517253/domains/khaoratchakarn.com/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44