พิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประจำเดือนเมษายน 2565

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 636 ครั้ง

พิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประจำเดือนเมษายน 2565
วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น ห้องประชุมปางอุบล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มึงจันทน์ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการแถลงข่าว โดยประเด็นสำคัญยังคงเป็นการแจ้งติดตามอาการและมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
อีกทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก แนะนำมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และบริการของโรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก โดย ทันตแพทย์ฉัตร์ภัทร์ คงปั้น รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ด้านบริการ ประเด็นอะไรเคลียร์หนี้สินครัวเรือน โดย นางสาวณัญนันท์ พิทักษา ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ประเด็น โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ โดย นางสาวกุลวดี ยาดี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ประเด็นวิเคราะห์บอลเหตุในพื้นที่เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง รับมือปัญหาสาธารณภัยจากภัยธรรมชาติ โดย งานเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก ประเด็น การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ในปี 2565 โดย นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก
ทั้งนี้การจัดงานแถลงข่าว จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาทิ การจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน การวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างาน และการเก็บหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ร่วมงาน โดยสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 636 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.