จังหวัดแพร่ “สำนึกในพระกรุณาธิคุณ” จัดพิธีการมอบแบบผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 132 ครั้ง

จังหวัดแพร่ “สำนึกในพระกรุณาธิคุณ” จัดพิธีการมอบแบบผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 9 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ นายกกิ่งกาชาดอำเภอ พัฒนาการอำเภอ กลุ่มองค์กรสตรี และเครือข่าย OTOP จังหวัดแพร่ โดยมีผู้ร่วมพิธีในวันนี้ ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ นายกกิ่งกาชาด นายวีรกานต์ บุญตัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ รกท.พัฒนาการจังหวัดแพร่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ผู้แทนกลุ่ม/องค์สตรีจังหวัดแพร่ เครือข่าย OTOP จังหวัดแพร่ และโดยมี นาง

โอกาสนี้ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท “ข้าพระพุทธเจ้า นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการจังหวัดแพร่ มีความปลื้มปิติยินดีเป็นล้นพ้น ที่ได้มารวมกันแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ต่างชื่นชมในพระบารมีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกร ตลอดระยะเวลาที่ใต้ฝ่าพระบาท ได้อุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ทรงมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทย ให้ดำรงอยู่ยั่งยืนตลอดไป ด้วยพระอัจฉริยภาพ พระองค์ทรงต่อยอดผสมผสานมุมมองด้านแฟชั่นที่ร่วมสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่งการสืบสานอัตลักษณ์ เรื่องราวประจำภูมิภาค เป็นคุณูปการอย่างยิ่งแก่ปวงชนคนไทย
เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของโครงการศิลปาชีพ และในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 90 พรรษา ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระราชทาน แบบลายผ้า “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นของขวัญให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค นำไปทอผ้า ผลิตผ้าตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศ ทรงออกแบบผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” โดยได้รับแรงบันดาลพระทัยจาก “ผ้าขิดลายสมเด็จ” ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชทานแก่ราษฎร อันเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย โดยแต่ละลวดลายมีความหมายที่ลึกซึ้ง แสดงถึงความตั้งพระทัยมั่นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการสืบสาน รักษาและต่อยอด พระราชกรณียกิจของสมเด็จย่าของพระองค์ ในการฟื้นคืนภูมิปัญญาผ้าไทยให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดิน ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมนำแนวพระดำริในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ให้สามารถก้าวสู่ระดับสากล เพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป” สุดแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

จากนั้น นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ เชิญลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” เพื่อมอบให้กลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 48 ราย ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด จำนวน 12 ราย นายอำเภอหรือผู้แทน และนายกกิ่งกาชาดอำเภอหรือผู้แทน จำนวน 8 ราย และผู้แทนกลุ่ม OTOP จังหวัดแพร่ จำนวน 8 ราย ตามลำดับ เป็นอันเสร็จพิธี

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินโครงการสร้างการรับรู้ภูมิปัญญาผ้าไทยและผ้าขิดลายพระราชทาน โดยจัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด เพื่อส่งมอบลายผ้าพระราชทานให้กับช่างทอผ้า และผู้ผลิตผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิค ได้นำลายผ้าพระราชทานไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเตล อะ ลักชัวรี คอลเลคชั่น โฮเตล เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ กำหนดจัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” แก่เครือข่าย OTOP ในจังหวัดแพร่ จำนวน 8 กลุ่ม จาก 8 อำเภอในวันนี้

การจัดพิธีนี้ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 132 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.