อบจ.พิษณุโลก ซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยเตรียมความพร้อมก่อนจัดการแสดง แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตามมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard–TMVS)

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 219 ครั้ง

อบจ.พิษณุโลก ซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยเตรียมความพร้อมก่อนจัดการแสดง แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตามมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard–TMVS)
วันที่ 14 มกราคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายชมภู จันทร์เชื้อ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด สิบเอก ดร.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นายพิชิต ขอผล หัวหน้าฝ่ายผังเมือง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยก่อนการจัดแสดง แสง สี เสียง (Light & Sound) ละครอิงประวัติศาสตร์ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในชุด “เทิดยศ ยอเกียรติ มหาราชองค์นเรศราชา” ภายในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565 ตามมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard–TMVS) โดยบูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก ที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลกและทีมงานไมซ์ภาคเหนือตอนล่าง เพื่อร่วมกันวางแผนและซักซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัยก่อนเริ่มงานจริงในวันที่ 18–20 มกราคม 2565 ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อสร้างความอุ่นใจให้แก่ประชาชนที่มาเที่ยวชมการแสดงภายในงาน รวมถึงชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานที่จัดงานดังกล่าวด้วย.


ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 219 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.