ไฟฟ้าหงสา ร่วมกับ มทร.ล้านนา น่าน และภาคีเครือข่าย “รักป่าต้นน้ำ” ลงพื้นที่เยี่ยมชมและพบปะเกษตรกร ในโครงการ “คืนชีวิตส้มสีทองเมืองน่าน บ้านผาขวาง”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 555 ครั้ง

ไฟฟ้าหงสา ร่วมกับ มทร.ล้านนา น่าน และภาคีเครือข่าย “รักป่าต้นน้ำ” ลงพื้นที่เยี่ยมชมและพบปะเกษตรกร ในโครงการ “คืนชีวิตส้มสีทองเมืองน่าน บ้านผาขวาง”

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และภาคีเครือข่าย “รักป่าต้นน้ำ” ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมและพบปะเกษตรกร ในโครงการ “คืนชีวิตส้มสีทองเมืองน่าน บ้านผาขวาง” ในพื้นที่บ้านผาขวาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งก่อนหน้านี้ประมาณปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมาทางบริษัท ไฟฟ้าหสา จำกัด นำโดย ผศ.(พิเศษ)ปรีชา วุฒิการณ์ อดีตที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัดและทีมงานสำนักงานน่านได้เข้าไปร่วมกับเครือข่ายในการพัฒนาพื้นที่ภายใต้โครงการ “คืนผืนป่า” โดยได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในภาคีเครือข่าย “รักป่าต้นน้ำ” ของบ้านผาขวาง โดยกิจกรรมที่ทำ ได้แก่ การสร้างฝายกักเก็บน้ำ การวางระบบท่อส่งน้ำและสร้างถังเก็บน้ำ จนชาวบ้านในพื้นที่สามารถผันน้ำส่งไปใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรของตนเองได้อย่างเพียงพอ สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะส้มสีทอง เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ได้เป็นอย่างดี จนชาวบ้านมีอาชีพทางเลือกสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว มีส้มสีทองออกมาจำหน่ายและมีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ โดยที่ไม่ต้องบุกรุกพื้นที่ป่า ทำให้เกิดผลแห่งความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชนในระยะยาวต่อไป โดยเกษตรกรในพื้นที่ ก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันนี้/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 555 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.