พิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการจัดแสดงและประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ ในโครงการอนุรักษ์ สืบสาน และเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 157 ครั้ง

พิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการจัดแสดงและประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ ในโครงการอนุรักษ์ สืบสาน และเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา อินทร์ประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์ ดร.กุสุมา ยกชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางนิพัทธ์ เกศาพร ผู้อำนวยการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร นายธรรมสถิต บูรณเขตต์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ ผู้ประกอบการส่วนตัวหอศิลป์พิระสันต์ นายบัญชา วาจาสุวรรณ เจ้าของพิพิธภัณฑ์บัญชา พ.ท.เกียรติกุล ก่อพงศาสตร์ เจ้าของพิพิทธภัณฑ์ผู้พันไก่ นายประพันธ์ ภักตร์เขียว หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช และคุณสิริพันธ์ เอี่ยมสาย รองประธานชมรมไท-ยวน พิษณุโลก พร้อมด้วย ส.อ. ดร.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง ศึกษานิเทศฯ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นางสิริวรรณ บูรณสิงห์ ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จากนั้นนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเสวนาในหัวข้อ พิศ พินิจ พิพิธภัณฑ์ สู่ Digital Museum มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ พฤกษะวัน และรองศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล เป็นวิทยากรเสวนา ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 157 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.