อยุธยา – ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เปิดงานประกวดร้องเพลงลูกทุ่งข้าราชการฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในงานมรดกโลก เป็นวันที่สี่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 735 ครั้ง

อยุธยา – ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เปิดงานประกวดร้องเพลงลูกทุ่งข้าราชการฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในงานมรดกโลก เป็นวันที่สี่
เมื่อเวลา 19:00 น.วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ที่เวทีกลาง ในงาน ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2564 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นประธานพิธีเปิดการจัดประกวดร้องเพลงลูกทุ่งข้าราชการฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกอบจ.พระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ ข้าราชการฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 16 อำเภอ โดยพร้อมเพรียง
นายวีระชัย นาคมาศ เปิดเผยว่า การจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 26 ธันวาคม 2564 กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมการประกวดร้องเพล่งลูกทุ่งข้าราชการฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้ริเริ่มจัดการประกวดตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 20 และ 25 ธันวาคม 2564 โดยมีอำเภอทั้ง 16 อำเภอ ร่วมส่งนักร้องเข้าประกวดทั้งประเภทชายและหญิง รวมทั้งสิ้น 33 คน โดยกิจกรรมการดังกล่าว ได้จัดติดต่อกันมา 21 ปีแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญที่สร้างความสุขเพิ่มสีสัน ความบันเทิงให้เกิดขึ้นในการจัดงานฯ และยังเป็นกิจกรรมที่ทำให้หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่เพลงลูกทุ่งไทย อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ อีกทั้งได้ร่วมแรงร่วมใจกันสืบทอดกิจกรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคี ความร่วมมือที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว และรักษาความเป็นมรดกโลกให้ยั่งยืนสืบต่อไป

นราเอก ตันศิริ : พระนครศรีอยุธยา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 735 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.