เกษตรแพร่ ประชุม คณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 98 ครั้ง

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จัดประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การประชุมครั้งนี้ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายประภาส สานอูป เกษตรจังหวัดแพร่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อทำการประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธ์ และเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นางสาวกรณ์สิรี อภิสิริรัชฎ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายภูเบศ สิริธราพงศ์ เกษตรอำเภอร้องกวาง พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้นำเสนอแผนการเตรียมงาน ทั้งในด้านสถานที่สำหรับพิธีเปิดงาน จุดรับบริการคลินิก จุดรับบัตรคิว จุดลงทะเบียน ของเกษตรกร และจัดเตรียมการบริการทางการเกษตร ในรูปแบบคลินิก เช่น ) คลินิกดิน ให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและให้บริการด้านวิเคราะห์ ตรวจสอบดินและปุ๋ย โดยกรมพัฒนาที่ดิน คลินิกพืช ให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและให้บริการด้านโรคและแมลง ศัตรูพืช วัชพืชการเก็บเกี่ยวพืช การผลิตเมล็ดพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ การทดสอบความงอก การขาดธาตุอาหารพืช สารพิษตกค้าง วัตถุมีพิษทางการเกษตร โดยกรมวิชาการเกษตร คลินิกอื่น ๆ ได้แก่ คลินิกการยางแห่งประเทศไทย คลินิกฝนหลวง คลินิกเศรษฐกิจการเกษตร และคลินิกสาธารณสุข เป็นต้น

ซึ่งงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ มีกำหนดการจัดงานในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลทุ่งศรี หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยได้จัดงานบูรณาการกับงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 98 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.