จังหวัดแพร่ ร่วมกับเครือข่าย จัดกิจกรรม “ต่อต้านคอร์รัปชัน” ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 116 ครั้ง

จังหวัดแพร่ ร่วมกับเครือข่าย จัดกิจกรรม “ต่อต้านคอร์รัปชัน” ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

ตามที่รัฐบาลร่วมกับสำนักงานป.ป.ช. ,สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองที่รัฐบาลได้ให้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน
โดยได้มีการปรับกิจกรรมดังกล่าวให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Event) การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Event)

และที่จังหวัดแพร่ เมื่อเวลา 09.00 น.
ที่ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้รับมอบหมายจาก นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้เป็นประธานนำคณะข้าราชการ คณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดแพร่ ประชุมครั้งที่
4/2564 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดแพร่ และภาคีทุกภาคส่วน และร่วมกิจกรรม เนื่องในวัน วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) พร้อมรับชมการประกาศ
เจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประทศไทย) ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ นายกรัฐมนตรี
และกิจกรรมอื่นที่ เกี่ยวข้องผ่านโปรแกรมFacebook Fanpage ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ธีรพงษ์ ธงออน/ แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 116 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.