“คอหวย” มีลุ้นหลังทางจังหวัดแพร่ จัดทำ “บัญชีสำรอง” ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ในส่วนของจังหวัดแพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 886 ครั้ง

ตามที่จังหวัดแพร่ได้ดำเนินการจัดทำ
บัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ในส่วนของจังหวัดแพร่ จำนวน 100 รายและในส่วนของสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ จำนวน 100 รายรวมเป็น 200 ราย และมีอายุของ
บัญชีสำรอง 2 ปี หรือเมื่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ที่ผ่านมาจังหวัดแพร่โดยที่ทำการปกครองจังหวัด
แพร่ได้ดำเนินการรับลงทะเบียน ลงทะเบียนผู้ประสงค์จะขอขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ตัวยื่นเอกสารและบันทึกข้อมูลในระบบ Google form ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนผ่านจำนวน 8,129 คน และขาดคุณสมบัติ 93 คน ซึ่งทางจังหวัดแพร่ได้ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติไปแล้วเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ.บอร์ดประชาสัมพันธ์กลุ่มงานการเงินและบัญชีที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ (ชั้น 3)ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอทางเว็บไซต์แพร่ดอท co.th ไปแล้วนั้น

และเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ที่กาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ นายวิเชียร อนุศาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้แทนภาคประชาชน ได้ดำเนินการ”หมุนล้อ”เพื่อสุ่มเอารายชื่อจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติจาก 8,129 คน ให้เหลือเพียง 200 คนคือบัญชีสำรองของจังหวัดแพร่จำนวน 100 คนและสำนักงานคลังจังหวัดแพร่จำนวน 100 คน โดยผลการคัดเลือกจากเผยแพร่ทางบนเว็บไซต์จังหวัดแพร่แพร่ www.phrae.go.th ต่อไป

สำหรับการขึ้นบัญชีสำรองที่จะทำขึ้นในครั้งนี้จะมีผลบังคับใช้ได้ต่อเมื่อจังหวัดแพร่ได้เรียกบัญชีสำรองเดิมที่จัดทำขึ้นหมดแล้ว สำหรับบัญชีใหม่ที่ทำการขึ้นจะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วเท่านั้นมีอายุ 2 ปีนับจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอนุมัติหรือตาม ขาดคุณสมบัติหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้vและมีสลากคงเหลือ จังหวัดแพร่จัดสรรให้กับผู้ที่ขึ้นบัญชีสำรองตามลำดับจังหวัดแพร่ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆหรือยกเลิกประกาศนี้เมื่อใดก็ได้หากเห็นว่าประโยชน์ของจังหวัดแพร่โดยผู้ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำหน่ายทุกรายไม่มีสิทธิ์โต้แย้งหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากจังหวัดแพร่ด้วย

ในส่วนกระแสของผู้ประสงค์จะขอขึ้นบัญชีสำรองฯ ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ทุกอย่างแล้วแต่ดวง ถ้าไม่ได้ก็ต้องรอต่อไป

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 886 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.