ปทุมธานี-คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ลงพื้นที่ปทุมธานี ติดตามงานสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 94 ครั้ง

ปทุมธานี-คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ลงพื้นที่ปทุมธานี ติดตามงานสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี

วันที่ 29 พ.ย.64 เวลา 09.00 น. ที่ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี นำคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลบ้านกลาง และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ่อเงิน ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายแพทย์ภุชงค์ ไชยชิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นางสาวธนียา นัยพินิจ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดปทุมธานี นายแพทย์ปรีดา ตั้งจิตเมธี รองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลปทุมธานี นายเอนก จินดาหลวง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง กรรมการมูลนิธิฯ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าร่วมตรวจเยี่ยมด้วย
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโครงการทศวรรษ แห่งการพัฒนาสถานีอนามัย ( พ.ศ.2535 – 2544 ) โดยมี การก่อสร้างสถานีอนามัยขนาดใหญ่ มีทั้งการก่อสร้างปรับปรุงสถานีอนามัยเดิม และก่อสร้างใหม่ รวมทั้งสิ้น 1,576 แห่ง ทั่วประเทศ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2535 เป็นปีมหามงคล รัฐบาลได้จัดให้มีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม พ.ศ.2535
กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการก่อสร้างสถานีอนามัยขนาดใหญ่ น้อมเกล้า น้อมกระหม่อม ถวายเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดี ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้า ทั้ง 2 พระองค์ ทรงพระราชทานนาม “สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ” โดยมีชื่อย่อ สอน. เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2536
จังหวัดปทุมธานี มีสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จำนวน ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ 1.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านกลาง 2.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ่อเงิน 3.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกครองราชย์ครบ 50 ปี (ลาดสวาย) 4.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (วัดประยูร) 5.สถานีอนามัยสมเด็จย่า 84
ซึ่งสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ทั้ง 5 แห่งได้ดำเนินการพัฒนาให้เป็นสถานีอนามัยที่สง่างาม สมพระเกียรติ สืบสานพระราชปณิธาน บริการเป็นเลิศ ด้วยหลักธรรมาภิบาล ตามวิถีพอเพียง อย่างต่อเนื่องมาตลอด
ทั้งนี้ มูลนิธิประวัติรุ่งเรือง บริจาคห้องทันตกรรมความดันลบให้แก่ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี มูลค่า 277,340 บาท

สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานีรายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 94 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.