ปทุมธานี-จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีมอบเงินพระราชทาน ช่วยเหลือสถานศึกษาที่ปรับสถานศึกษา เป็นโรงพยาบาลสนาม COVID – 19

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 223 ครั้ง

ปทุมธานี-จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีมอบเงินพระราชทาน ช่วยเหลือสถานศึกษาที่ปรับสถานศึกษา เป็นโรงพยาบาลสนาม COVID – 19

   วันที่ 25 พ.ย.6  เวลา 10.00 น. ที่ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นางสาวกนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 นายเทอดเกียรติ ยามโสภา  รองฯผอ. สพป. ปทุมธานี เขต 2   นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี
 ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานเงินส่วนพระองค์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอย ให้แก่ผู้ป่วย COVID - 19 ซึ่งหลังจากภารกิจเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอย แล้วเสร็จ และเมื่อมีการส่งคืนพื้นที่และอาคารสถานที่ให้แก่สถานศึกษาแล้ว สถานศึกษาแต่ละแห่งอาจมีภาระต้องชำระค่าสาธารณูปโภค   และค่าใช้จ่ายซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารให้คืนสู่สภาพเดิมเพื่อจัดการเรียนการสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้ความร่วมมือปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม 1 แห่ง จำนวน 50 เตียง และปรับสถานศึกษาเป็นศูนย์พักคอย 3 แห่ง จำนวน 67 เตียง รวมทั้งสิ้น 117 เตียง บัดนี้หน่วยงานที่เข้าใช้ ได้ส่งคืนพื้นที่และอาคารสถานที่ให้แก่สถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ทั้งนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานเงินส่วนพระองค์ เพื่อชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารสถานที่ให้คืนสภาพเดิมเพื่อจัดการเรียนการสอน แก่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จำนวน 2 โรงเรียน เป็นเงิน 81,570 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จำนวน 2 โรงเรียน เป็นเงิน 178,200 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น 259,770 บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ยังความปลาบปลื้มใน พระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้

สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานีรายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 223 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.