เกษตรแพร่ “พิจารณาเข้ม” หนุนงบหลักล้าน ดันวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ยกระดับการผลิต แปรรูป การทำผลิตภัณฑ์ และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1049 ครั้ง

เกษตรแพร่ “พิจารณาเข้ม” หนุนงบหลักล้าน ดันวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ยกระดับการผลิต แปรรูป การทำผลิตภัณฑ์ และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายประภาส สานอูป เกษตรจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางอุมาวลี ใจเอื้อ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัดแพร่ โดยมีนายศรัทธา ศรีทิพงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนความต้องการสนับสนุนด้านการเกษตรตามหลักเกณฑ์และแนวทางการขอรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ในการผลิต การแปรรูป การทำผลิตภัณฑ์ และท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายใต้แผนงานหรือโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการเกษตร แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3.2 การลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ

ซึ่งมีวิสาหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เสนอขอรับการสนับสนุน ทั้งหมด 43 กลุ่ม เสนองบประมาณเพื่อพิจารณา กว่า 40 ล้านบาท แบ่งเป็นกิจกรรมยกระดับวิสาหกิจชุมชน สู่การประกอบธุรกิจแบบครบวงจร จำนวน 16 วิสาหกิจชุมชน และกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงในชุมชน จำนวน 27 กลุ่ม
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ แต่ให้มีการปรับแก้ไขรายละเอียดรายการที่ขอรับการสนับสนุน ให้มีความเหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการยกระดับ เพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร สร้างรายได้ สร้างอาชีพ เพิ่มศักยภาพในการลงทุน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคการผลิตและบริการด้านการเกษตร ของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรได้

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1049 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.