พิษณุโลก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จัดแถลงข่าวการแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ถักทอวัฒนธรรมนำสมัย เพื่อผ้าไทยสู่สากล

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 18 ครั้ง

พิษณุโลก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จัดแถลงข่าวการแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ถักทอวัฒนธรรมนำสมัย เพื่อผ้าไทยสู่สากล
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น ห้องประชุมหรรษนันท์ 2 โรงแรมหรรษนันท์ จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และสำนักงานบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพการค้าการลงทุนและนวัตกรรม กิจกรรมยกระดับการพัฒนานวัตกรรมเส้นสายลายผ้าเพิ่มพูนคุณค่าผ้าทอภาคเหนือตอนล่าง 1 สู่ตลาดสากล แล้วจะแถลงข่าวการแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ผ้าทอ รวมถึงการสร้างและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยมีจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น
นายอุดม สอนจิตย์ อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ได้เล็งเห็นถึงความโดดเด่นและเอกลักษณ์ที่แสดงถึงวัฒนธรรมภูมิปัญญาเฉพาะถิ่นตามแบบฉบับของแต่ละจังหวัด ควรได้รับการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพการค้าการลงทุนและนวัตกรรม การยกระดับการพัฒนานวัตกรรมเส้นสายลายผ้า เพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าทอภาคเหนือตอนล่าง 1 สู่ตลาดสากล ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำให้อยู่บายศรีสู่การปฏิบัติในการขับเคลื่อนและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งและเกิดการรวมกลุ่มในรูปแบบคลัสเตอร์ในพื้นที่อย่างเป็นรูปประธรรม
แสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ภายใต้แนวคิด ถักทอวัฒนธรรมนำสมัย เพื่อผ้าไทยสู่สากล กำหนดจัดขึ้น 2 ครั้ง ระหว่างวันที่ 8 -12 ธันวาคม 2564 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช และ วันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก ภายในงานบูธแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทยจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ยังมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง แฟชั่นโชวฺ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และความบันเทิงอีกมาก ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 18 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.