โครงการจักรยาน สานฝัน ปันสุข” กองทัพภาคที่ 3

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 78 ครั้ง

โครงการจักรยาน สานฝัน ปันสุข” กองทัพภาคที่ 3
ตามที่ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก มีนโยบายในการจัดทำ “โครงการจักรยานสานฝัน ปันสุข กองทัพบก” สร้างฝัน เติมร้อยยิ้ม เพื่อมอบให้แก่เด็กนักเรียน ที่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง” เพื่อเกิดประโยชน์และเป็นรูปธรรมแก่นักเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ชนบทและห่างไกล ใช้ในการเดินทางไปโรงเรียน หรือใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 จึงมีดำริในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างรูปธรรม เพื่อเกิดประโยชน์แก่นักเรียนที่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง” ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 โดยการปฏิบัติในขั้นต้น กองทัพภาคที่ 3 สามารถนำจักรยานที่ได้รับการบริจาค มาทำการซ่อมแซมเพื่อให้ใช้การได้ตามปกติ มีคุณภาพดีและสวยงาม โดยนำไปมอบแก่นักเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ชนบทและห่างไกล ในพื้นที่ 4 จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดน่าน, จังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน) โรงเรียนละ 5 คัน รวมทั้งสิ้น จำนวน 40 คัน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ เพื่อให้ดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างรูปธรรม และเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนที่ได้แจ้งความประสงค์ จำนวน 5,899 คน จาก 56 โรงเรียน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ส่วนราชการ ภาคเอกชน กำลังพล ครอบครัว รวมถึงผู้มีจิตศรัทธา เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าว เพื่อสานฝัน ปันสุข แก่นักเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ชนบทและห่างไกล ใช้ในการเดินทางไปโรงเรียน หรือใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป โดยสามารถติดต่อขอบริจาคจักรยานได้ทุกหน่วยทหารในพื้นที่ภาคเหนือ
จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมทั้งบูรณาการศักยภาพทางการทหารในทุกๆ ด้านของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากวิกฤตทุกโอกาส
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
25 พฤศจิกายน 2564


ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 78 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.