อยุธยา – มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอบางบาล และอำเภอบางปะอิน จำนวน 2 หลังคาเรือน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 298 ครั้ง

อยุธยา – มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอบางบาล และอำเภอบางปะอิน จำนวน 2 หลังคาเรือน
เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปมอบให้แก่ นายละอวล อยู่สุข เจ้าของบ้านเลขที่ 19/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางบาล อำเภอบางบาล ที่ประสบอัคคีภัยบ้านได้รับความเสียหายทั้ง หลัง ซึ่งมีผู้ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 2 ราย ต่อจากนั้น ได้เดินทางไปยังอำเภอบางปะอิน เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปมอบให้แก่ นายสำรวญ ยมวรรณ เจ้าของบ้านเลขที่ 35/3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านพลับ อำเภอบางปะอิน ที่ประสบอัคคีภัยบ้านได้รับความเสียหายบางส่วน ซึ่งมีผู้ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 7 ราย โดยมี นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสมยศ เกษสุวรรณ นายอำเภอบางบาล นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอบางปะอิน นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยประจำจังหวัด ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย รวมบ้านพักอาศัยได้รับความเสียหาย 2 หลังคาเรือน และผู้ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 9 ราย
นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เชิญสิ่งของพระราชทาน โดยสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชูปถัมภก แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ให้แก่ผู้ประสบอัคคีอัคคีภัยบ้านได้รับความเสียหาย โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ได้ให้ความช่วยเหลือจัดซื้อเครื่องครัว เครื่องนอน มอบให้กับผู้ประสบภัยเพื่อเป็นการปลอบขวัญและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยดังกล่าว

นราเอก ตันศิริ : พระนครศรีอยุธยา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 298 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.