จังหวัดแพร่ นำหน่วยแพทย์ พอ.สว. ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ที่โรงเรียนบ้านป่าเลา ต.สะเอียบ อ.สองฯ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 235 ครั้ง

 เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ที่โรงเรียนบ้านป่าเลา หมู่ที่ 3 บ้านป่าเลา ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ประธานคณะกรรมการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดแพร่ เป็นประธานนำคณะกรรมการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ให้บริการแก่ประชาชนเชิงรุก โดยมอบยาชุดพระราชทานแก่ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น การตรวจรักษาโรคทั่วไป การตรวจรักษาด้านทันตกรรม การรักษาแพทย์แผนไทย และการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 
                
โดยตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีจำนวน 10 หมู่บ้าน มีประชากรจำนวน 5,513 คน สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา และที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำยมไหลผ่าน มีพื้นที่ 790 ตารางกิโลเมตร หรือ 493,750 ไร่ มีอุทยานแห่งชาติแม่ยม ที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าสักจนได้รับการขนานนามว่า ดงสักงาม และมีแม่น้ำยมที่ไหลผ่านโขดหินลดเลี้ยวตามซอกหินผา จนได้ชื่อว่า แก่งเสือเต้น 
ทั้งนี้ จังหวัดแพร่ได้รับพระราชทานพระอนุญาตให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 56 เริ่มดำเนินงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นมา เพื่อช่วยเหลือให้การรักษาพยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นห่างไกล ซึ่งเป็นการจัดบริการเชิงรุกให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 


                
ในปีงบประมาณ 2565 คณะกรรมการมูลนิธิ พอ.สว. ได้อนุมัติให้จังหวัดแพร่ ออกปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์ พอ.สว. จำนวน 13 ครั้ง โดยครั้งต่อไป วันที่ 16 ธันวาคม 2564 จะออกหน่วยให้บริการประชาชนที่โรงเรียนแม่คำมีตำหนักธรรม หมู่ที่ 2 บ้านตำหนักธรรม ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่
ขอบคุณ ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 235 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.